Bảng giá

LOA DI ĐỘNG Link SP Giá
Bán Lẻ
Bảo
Hành
Loa di động Bosa TN12 Xem thêm 2,390,000 6T
Loa di động Bosa KH12 Xem thêm 2,799,000 6T
Loa di động Bosa KH112 Xem thêm 2,799,000 6T
Loa di động Sunrise PT123 Xem thêm 3,200,000 6T
Loa di động Bosa KH15 Xem thêm 3,400,000 6T
Loa di động Bosa KH115 Xem thêm 3,400,000 6T
Loa di động Temeisheng SL16 loa 5 tấc Xem thêm 3,900,000 6T
Loa di động Bosa PA1200 Xem thêm 5,100,000 12T
Loa di động Bosa PA1500 Xem thêm 5,800,000 12T
Loa di động Bosa PA3500 Xem thêm 7,800,000 12T
Loa di động Bosa PK615 Xem thêm 7,200,000 12T
Loa di động Bosa PA4000 Xem thêm 7,499,000 12T
Loa di động Bosa PA4000 lưới vàng Xem thêm 8,199,000 12T
Loa di động Kedn 780D Xem thêm 6,800,000 12T
Loa di động Kedn 120D Xem thêm 12,800,000 12T
Loa di động Samba AV608 Xem thêm 5,100,000 12T
Loa di động Bock 2315 Xem thêm 2,900,000 6T
Loa di động Topp Pro Metro 4700ST-USB Xem thêm 17,600,000 12T
Loa di động Sunrise PT-15A Xem thêm 4,600,000 6T
Loa di động MBA DSP-15 Xem thêm 5,760,000 6T
Loa di động MBA MT-12A Xem thêm 4,000,000 6T
Loa di động MBA SA-8800 Xem thêm 3,500,000 6T
MICRO KHÔNG DÂY Link SP Giá
Bán Lẻ
Bảo
Hành
Micro không dây Shure UR1000 Xem thêm 1,790,000 12T
Micro không dây Shure UR7000 Xem thêm 2,699,000 12T
Micro không dây Shure UT001 Xem thêm 2,100,000 12T
Micro không dây Shure UT002 Xem thêm 2,200,000 12T
Micro không dây Shure PGX14 Xem thêm 2,890,000 12T
Micro không dây Shure PGX24 Xem thêm 2,890,000 12T
Micro không dây Shure S007 Xem thêm 3,690,000 12T
Micro không Shure UR18D 2 sóng – 2 ăng-ten Xem thêm 3,120,000 12T
Micro không dây Shure X2 Xem thêm 4,000,000 12T
Micro không dây Shure X3 Xem thêm 3,800,000 12T
Micro không Shure UR18D 4 sóng – 4 ăng-ten Xem thêm 4,800,000 12T
Micro không dây SENNHEISER EW-100G3 Xem thêm 5,190,000 12T
Micro Không Dây Sennheiser QM9000 Xem thêm 5,200,000 12T
Micro Không Dây Sennheiser EM-3732 Xem thêm 1,900,000 12T
Micro không dây Shure PGX4 Xem thêm 1,600,000 12T
Micro Shure U830 Xem thêm 1,320,000 12T
Micro không dây Shure UR4D Xem thêm 3,100,000 12T
Micro không dây Sennheiser EW100G3 135/g3 Xem thêm 5,100,000 12T
Micro không dây Sennheiser EW100G3 135/G2 Xem thêm 3,000,000 12T
Micro không dây Sennheiser 5000G3 Xem thêm 5,700,000 12T
Micro không dây Shure UR4S Xem thêm 3,850,000 12T
Micro không dây Shure UG3 Xem thêm 3,180,000 12T
Micro không dây Shure UR24D Xem thêm 4,600,000 12T
Micro không dây Shure UR7D Xem thêm 3,060,000 12T
Micro không dây Shure X5 Xem thêm 5,200,000 12T
MICRO HỘI NGHỊ Link SP Giá
Bán Lẻ
Bảo
Hành
Micro hội nghị SENNHEISER DL-338 Xem thêm 1,000,000 6T
Micro Hội Nghị Sennheiser SM650 xem thêm 1,200,000 6T
Micro Hội Nghị Tọa Đàm Sunrise SM 840 xem thêm 3,800,000 6T
Micro không dây hội nghị Shuke SK820 Xem thêm 3,400,000 6T
Micro không dây hội nghị Shuke SK840 Xem thêm 4,200,000 6T
MICRO CÓ DÂY Link SP Giá
Bán Lẻ
Bảo
Hành
Micro Có Dây Ceer KTV8 xem thêm 850,000 6T
Micro Có Dây Shure PG58 Xem thêm 850,000 6T
Micro Có Dây Shure SM58 Xem thêm 1,200,000 6T
Micro Dây Shure Beta 87A Xem thêm 1,600,000 6T
Micro Dây Shure Beta58A Xem thêm 900,000 6T
Micro Dây Sennheiser E822s Xem thêm 1,200,000 6T
Micro Dây Sennheiser E828s Xem thêm 1,200,000 6T
Micro Dây Sennheiser E845 Xem thêm 1,080,000 6T
Micro Có Dây Sunrise 868 Xem thêm 880,000 6T
Micro hợp xướng Takstar SGC-568 Xem thêm 2,000,000 6T
Micro Dây Karaoke Ealsem ES-558 Xem thêm 650,000 6T
Micro Dây Protech 909 Xem thêm 600,000 6T
Micro Dây Protech K920 Xem thêm 750,000 6T
Micro không dây Shure SM58 LC Xem thêm 1,200,000 12T
BÀN MIXER Link SP Giá
Bán Lẻ
Bảo
Hành
Bàn Mixer Allen&Heath ZED12FX Xem thêm 5,700,000 12T
Bàn Mixer Allen&Heath ZED14FX Xem thêm 7,000,000 12T
Bàn Mixer Allen&Heath ZED22FX Xem thêm 12,880,000 12T
Bàn Mixer MACKIE 1642vlz3 Xem thêm 9,800,000 12T
Bàn Mixer Soundcraft FX16ii Xem thêm 12,790,000 12T
Bàn Mixer Soundcraft MFX12/2 Xem thêm 7,750,000 12T
Mixer Soundcraft EFX12 Xem thêm 5,850,000 12T
Mixer Soundcraft EFX8 Xem thêm 4,400,000 12T
Mixer Topp-Pro 1222FX Xem thêm 7,350,000 12T
Mixer Topp-Pro 1422FX Xem thêm 8,800,000 12T
Mixer Topp-Pro 22/2FX Xem thêm 6,550,000 12T
Mixer Peavey XR-800F Xem thêm 6,850,000 12T
Mixer Peavey DSP900 Xem thêm 1,900,000 12T
Mixer Peavey DSP1000 Xem thêm 3,100,000 12T
Amplifier Link SP Giá
Bán Lẻ
Bảo
Hành
Ampli Crest Audio CA-18 Xem thêm 9,400,000 12T
Ampli Crest Audio CA-20 Xem thêm 10,500,000 12T
Ampli Topppro TD 3000 Xem thêm 20,200,000 12T
Ampli Topppro TRX1500 Xem thêm 9,000,000 12T
Ampli Topppro TRX2500 Xem thêm 10,250,000 12T
Ampli Topppro TRX5000 Xem thêm 22,950,000 12T
Ampli Topppro TRX6000 Xem thêm 25,450,000 12T
Ampli Yamaha P9000S Xem thêm 9,350,000 12T
Amplifier DETON DM1300 Xem thêm 11,200,000 12T
Amplifier Deton WIT 1300W X 4 Xem thêm 2,150,000 12T
Amplifier Powerlong 1050 Xem thêm 15,500,000 12T
Amplifier Powerlong 1380 Xem thêm 20,500,000 12T
Amplifier Powerlong 550 Xem thêm 12,200,000 12T
Ampli Karaoke Topppro TRX800 Xem thêm 5,400,000 12T
Amply sân khấu PRO-7500 Xem thêm 1,890,000 12T
Amply sân khấu PRO-7800 Xem thêm 2,390,000 12T
Amply sân khấu PRO-7900 Xem thêm 3,090,000 12T
Amply sân khấu PRO-8500 II Xem thêm 3,490,000 12T
Amply sân khấu PV-2400 Xem thêm 4,990,000 12T
Amply sân khấu PV-684 Xem thêm 5,290,000 12T
Compressor Link SP Giá
Bán Lẻ
Bảo
Hành
Compressor Topppro TCL_2 Xem thêm 4,000,000 12T
Equalizer Link SP Giá
Bán Lẻ
Bảo
Hành
Equalizer ASHLY GQX 3102 Xem thêm 4,350,000 12T
Equalizer BSS FCS966 Xem thêm 4,650,000 12T
Equalizer DBX 1231 Xem thêm 3,600,000 12T
Equalizer DBX 215 Xem thêm 1,950,000 12T
Equalizer DBX 2231 Xem thêm 4,250,000 12T
Equalizer DBX 231 Xem thêm 2,750,000 12T
Equalizer DELTACO 999 Xem thêm 690,000 12T
Equalizer PEAVEY PV 231EQ Xem thêm 2,800,000 12T
Equalizer Topp-Pro TEQ231 MKII Xem thêm 5,850,000 12T
Ổ chia Điện Nguồn Topppro TPA Plus BK Xem thêm 3,100,000 12T
Crossover Link SP Giá
Bán Lẻ
Bảo
Hành
Crossover ASHLY XR1001 Xem thêm 2,700,000 12T
Crossover DBX 166XL Xem thêm 1,900,000 12T
Crossover DBX 223XL Xem thêm 1,150,000 12T
Crossover DBX 234XL Xem thêm 2,450,000 12T
Crossover DBX 266XL Xem thêm 2,500,000 12T
Effect Link SP Giá
Bán Lẻ
Bảo
Hành
Effect Alesis Microverb 4 Xem thêm 3,850,000 12T
Effect Peavey DSP1000 Xem thêm 3,150,000 12T
Effect Peavey DSP900 Xem thêm 1,950,000 12T
Effect Yamaha REV100 Xem thêm 3,750,000 12T
Loa Link SP Giá
Bán Lẻ
Bảo
Hành
Loa ALTO MS153 Xem thêm 20,850,000 12T
Loa ALTO MS154 Xem thêm 29,450,000 12T
Loa công suất Topp-Pro i 10HA Xem thêm 14,000,000 12T
Loa công suất Topp-Pro i 12HA Xem thêm 15,500,000 12T
Loa công suất Topp-Pro i 15HA Xem thêm 19,250,000 12T
Loa công suất Topp-Pro KS215A Xem thêm 39,800,000 12T
Loa hội trường Bose 502A Xem thêm 4,450,000 12T
Loa JBL Control 28 Xem thêm 4,500,000 12T
Loa kiểm âm Topp-Pro KS15CMA Xem thêm 15,200,000 12T
Loa kiểm âm Topp-Pro TPS 12MA Xem thêm 9,300,000 12T
Loa Sub Topp-pro KS15A Xem thêm 33,900,000 12T
Loa Sub Topp-Pro KS18A Xem thêm 15,200,000 12T
Loa thùng Topp-Pro i 10H Xem thêm 9,000,000 12T
Loa thùng Topp-Pro i 12H Xem thêm 10,600,000 12T
Loa thùng Topp-Pro i 15H Xem thêm 12,550,000 12T
Loa thùng Topp-Pro i 28H Xem thêm 10,900,000 12T
Loa thùng Topp-Pro i 8H Xem thêm 8,300,000 12T
Loa nỉ cao cấp Protech SK-4020 Xem thêm 3,590,000 12T
Loa Topp Pro TAP 40A Xem thêm 3,400,000 12T
Loa Topp Pro TAP 40T Xem thêm 2,350,000 12T
Loa Topp-Pro Drive 1152 Xem thêm 30,300,000 12T
Loa Topp-pro Drive 2152 Xem thêm 40,850,000 12T
Loa Topp-pro KS-CS10A Xem thêm 29,350,000 12T
Loa Topp-pro KS-CS12A Xem thêm 30,500,000 12T
Loa Topp-pro KS-CS12A Xem thêm 30,100,000 12T
Loa Topp-pro KS-CS15A Xem thêm 33,900,000 12T
Loa Topp-pro KS-CS8A Xem thêm 25,550,000 12T
Loa Topp-pro KS10 Xem thêm 14,799,000 12T
Loa Topp-pro KS12 Xem thêm 17,000,000 12T
Loa Topp-pro KS15 (Sub) Xem thêm 7,100,000 12T
Loa Topp-pro KS8 Xem thêm 12,500,000 12T
Loa Topp-Pro Maxx 12A Sub Xem thêm 8,550,000 12T
Loa Topp-pro Maxx 15A Sub Xem thêm 9,650,000 12T
Loa Topp-pro Soho V4 + S12 System Xem thêm 28,200,000 12T
Loa Topp-pro Soho V8 + S12 System Xem thêm 30,650,000 12T
Loa Topp-pro TPS i 8HA Xem thêm 12,750,000 12T
Loa Topp-pro TPS-112 NEO Xem thêm 6,490,000 12T
Loa Topp-pro TPS-115 NEO Xem thêm 8,099,000 12T
Loa Yamaha NS AW350 Xem thêm 2,600,000 12T