Kiến thức sử dụng

KIẾN THỨC CĂN BẢN VỀ ÂM THANH

Kiến thức đầu tiên bạn cần khi tìm hiểu thiết bị âm thanh là hiểu biết về đơn vị đo lường DECIBEL Nếu đơn vị của người thợ xây, thợ may… là mét hoặc centimét, của người cân hàng là ký hoặc gram, của người bán xăng là lít, của người y tá đang đo…
Đọc thêm