Phòng Karaoke Ruby

Lắp đặt phòng Karaoke và buổi khai trương tại Rubi Karaoke tỉnh Kiên Giang.

chr-1 chr-2 chr-5

Rate this post

0 Bình luận

  1. […] Phòng Karaoke Ruby […]

Để bình luận của bạn tại đây