Topp Pro lắp đặt dàn âm thanh Karaoke Limo

Topp Pro lắp đặt dàn âm thanh Karaoke Limo. Sử dụng dàn âm thanh 1 loa sub, 2 loa full đơn và 2 full đôi. Micro Tonshen TS6500.

Karaoke limo5 Karaoke limo Karaoke limo 1 Karaoke limo 2 Karaoke limo3 Karaoke limo4

Rate this post

Không có bình luận

Để bình luận của bạn tại đây