Topp Pro lắp đặt hệ thống âm thanh Karoke Sao Đêm 4 – Trà Vinh

Topp Pro lắp đặt hệ thống âm thanh Karoke Sao Đêm 4 - Trà Vinh. Hệ thống âm thanh phòng loa full 1 bass và kèm sub.

karaoke sao dem 7 karaoke sao dem 1 karaoke sao dem 2 karaoke sao dem 3 karaoke sao dem 4 karaoke sao dem 5 karaoke sao dem 6

Rate this post

Không có bình luận

Để bình luận của bạn tại đây